Zaktualizowano: 11 lipca.2023 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił przedsiębiorcom ponad 300 mln zł z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Według informacji na stronie ZUS kolejne transze są w przygotowaniu. Do kiedy ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej do przedsiębiorców?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w 2023

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej to obowiązek wprowadzony przez ZUS od 2023 r., który służy temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej pokaże przedsiębiorcy czy przysługuje mu zwrot składki zdrowotnej lub czy będzie musiał uregulować należności względem ZUS.

316 mln zwrócone przez ZUS do przedsiębiorców

Z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS wypłacił przedsiębiorcom 60 mln zł już w ubiegłym tygodniu. Kolejna transza przelewów, 256 mln zł, została przekazana dzisiaj. Oznacza to, że do dziś łączna kwota przekroczyła już 316 mln zł. Kolejne transze są w przygotowaniu – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Do kiedy ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekażę nadpłatę składki zdrowotnej najpóźniej do 3 sierpnia 2023 na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek.

Kto dostanie zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z ZUS?

Zwrot nadpłaty przysługiwał, gdy roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazało, że składkę tę przedsiębiorca opłacił w kwocie wyższej niż ustalona. Czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki minął 5 czerwca. Wniosek był automatycznie tworzony i udostępniany na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli płatnik składek nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty do 5 czerwca 2023 r. i nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika składek najpóźniej do końca 2023 r.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/316-mln-z%C5%82-nadp%C5%82aconej-sk%C5%82adki-zdrowotnej-wr%C3%B3ci%C5%82o-do-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w
  2. https://www.zus.info.pl/roczne-rozliczenie-skladki-zdrowotnej-od-2023-roku/
5/5 - (19 votes)