Zaktualizowano: 5 grudnia.2021 r.

ZUS Opinia KR-PL 5A

Druk ZUS KR-PL 5A – Opinia lekarska. Poniżej możesz pobrać dokument z oficjalnej strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych klikając link w ramce.

►►► Kliknij aby pobrać formularz Opinia KR-PL 5A z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Informacja dla osoby składającej wniosek o polskie świadczenia z tytułu niezdolności do pracy:

Formularz Opinia KR-PL 5A należy przedłożyć do wypełnienia lekarzowi, pod którego opieką Pani/ Pan się znajduje. Jeśli posiada Pani/ Pan dokumentację medyczną z przebiegu leczenia (np. wyniki badań dodatkowych, wypisy lub odpisy historii choroby wydane przez szpital, itp.) prosimy o dołączenie kopii tej dokumentacji do wniosku o świadczenie. Dokumentacja ta będzie wykorzystana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych/ Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyłącznie dla potrzeb
postępowania związanego z ustaleniem prawa do świadczeń, o które Pani/ Pan się ubiega.

Informacja dla lekarza sporządzającego opinię lekarską:

Formularz Opinia KR-PL 5A należy wypełnić drukowanymi literami lub pismem maszynowym; jeśli jest to możliwe – w języku angielskim.

5/5 - (2 votes)