Wniosek EWG-P

druk ZUS EWG-P Formularz EWG-P – Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej ►►► Kliknij aby pobrać formularz EWG-P z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić wniosek EWG-P? Jeśli masz prawo do wypłaty gwarantowanej to za pomocą tego formularza możesz zwrócić się do nas o jej wypłatę. 1. Wypełnij wniosek EWG-P WIELKIMI LITERAMI 2. Pola wyboru zaznacz znakiem…

Czytaj więcej

Wniosek US-31

ZUS US-31 wniosek Formularz US-31 – Wniosek o zaświadczenie A1 – osoba wykonująca pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii (art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004) – US-31 Aktualizacja formularza: 7 maja 2019 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz US-31 z oficjalnej strony ZUS…

Czytaj więcej

Wniosek EWG-M

ZUS EWG-M Wniosek Formularz EWG-M – Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej ►►► Kliknij aby pobrać formularz EWG-M z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić wniosek EWG-M? Jeśli osoba małoletnia ma prawo do wypłaty gwarantowanej, to za pomocą tego formularza możesz zwrócić się do nas o jej wypłatę. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola wyboru zaznacz…

Czytaj więcej

Wniosek US-7

ZUS US-7 Wniosek  Formularz US-7 – Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz US-7 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem…

Czytaj więcej

Formularz EWG-W

Druk ZUS EWG-W Formularz EWG-W – Wskazanie/ zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej ►►► Kliknij aby pobrać formularz EWG z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić formularz EWG-W? Wypełnij ten formularz, jeśli chcesz: – wskazać osoby uposażone, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej, – zmienić poprzednią dyspozycje, – odwołać poprzednią dyspozycje bez wskazywania żadnych innych osób…

Czytaj więcej

Wniosek ZUS EZS-U

Druk ZUS EZS-U Formularz ZUS EZS-U – Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z dokonanym przez ZUS ustaleniem (brak płatnika składek oraz następcy prawnego). Ważne! Wniosek EZS-U został zastąpiony wnioskiem RZS-U. Wniosek możesz pobrać poniżej: ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS RZS-U z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄…

Czytaj więcej

Oświadczenie ZUS-US-OPW-01

Oświadczenie ZUS-US-OPW-01 online Formularz ZUS-US-OPW-01 – Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS-US-OPW-01 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.…

Czytaj więcej

Wniosek US-14

Druk ZUS US-14 Formularz US-14 – Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ubezpieczeń i składek. ►►► Kliknij aby pobrać formularz US-14 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS. Jak złożyć…

Czytaj więcej

Wniosek USS

ZUS USS Wniosek Formularz USS – Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej ►►► Kliknij aby pobrać formularz USS z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić wniosek USS? Jeśli masz prawo do podziału lub wypłaty środków z subkonta osoby ubezpieczonej, czyli jesteś: –  osobą uprawnioną lub spadkobiercą, –  małoletnim, –  współmałżonkiem (w zakresie wspólności majątkowej), to za pomocą…

Czytaj więcej

Wniosek RRP

ZUS RRP Wniosek online Formularz RRP – Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność). ►►► Kliknij aby pobrać formularz RRP z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS. Jak…

Czytaj więcej
1 74 75 76 77 78 80