Zaktualizowano: 26 września.2022 r.

Subkonto ZUS to część konta ubezpieczonego, które zostało założone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co to jest subkonto ZUS? Jakie informacje są zapisywane na subkoncie? Czy środki na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu? Jak sprawdzić subkonto w ZUS?

Subkonto ZUS - wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

Czym jest subkonto ZUS?

Subkonto ZUS to część konta ubezpieczonego prowadzonego w ZUS. Subkonto prowadzone jest dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE), oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE.

W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. można było zdecydować, czy chcemy, aby składki nadal były przekazywane do OFE. Osoba, która złożyła oświadczenie o przekazywaniu składek do OFE musi się liczyć z tym, że ZUS przekazuje do funduszu składki w wysokości 2,92% podstawy wymiaru składek a na subkoncie są zapisywane wtedy składki w wysokości 4,38% podstawy wymiaru. Osoba, która nie złożyła takiego oświadczenia, część składki 7,3% podstawy wymiaru składek jest zapisywana tylko na subkoncie ZUS.

Co 4 lata (Od 2016 r.) można ponownie zdecydować czy chcemy przekazywać składki do OFE czy wyłącznie na subkonto ZUS.

Jakie informacje są zapisywane na subkoncie?

Na subkoncie ZUS zapisywane są informacje o:

 • zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną ,
 • kwocie środków przekazanych przez OFE, które odpowiadają wartości 51,5% umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na Twoim rachunku w OFE, na 31 stycznia 2014 r.,
 • kwocie środków, które odpowiadają wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych w związku z ukończeniem przez Ciebie wieku niższego o 10 lat  od wieku emerytalnego,
 • wysokości należnych i wpłaconych składek.

Jak dzielone są środki na subkoncie?

Zgromadzone środki na subkoncie w ZUS są dzielone w razie:

 • rozwodu,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa,
 • umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej,
 • śmierci osoby, dla której prowadzimy subkonto.

Podział i wypłata środków w przypadku członków OFE następuje na podstawie zawiadomienia z OFE. W zawiadomieniu są podane osoby oraz udział procentowy zgromadzonych środków. WW sytuacji, gdy osoba nie była członkiem OFE –  podział i wypłata środków dokonywana jest na podstawie wniosku złożonego w ZUS.

Czy środki na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu?

Pieniądze, które zostały zgromadzone na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu. Poniżej zostają wyjaśnione przypadki:

 • dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE, który nie osiągnął wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)

Po śmierci osoby, która należała do OFE poinformuj fundusz do którego należała o jej śmierci oraz złóż wniosek z wymaganymi dokumentami. Otwarty Fundusz Emerytalny podzieli środki zgodnie z dyspozycją członka OFE. W ciągu 14 dni od podziału środków OFE poinformuje ZUS o osobach uprawnionych i ich udziale w tych środkach. ZUS ma 3 miesiące podział środków od wpłynięcia zawiadomienia o podziale środków z OFE.

 • dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE, który osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)

Po śmierci osoby, która należała do OFE i osiągnęła wiek emerytalny, wszystkie środki z OFE są już zapisane na subkoncie. W takim przypadku Otwarty Fundusz Emerytalny nie rozpoczyna podziału środków. Wobec środków po osobie stosuje ZUS taką samą procedurę jak wobec osób, które nie przystąpiły do OFE.

W takim przypadku podział środków z subkonta ZUS następuje, gdy rozwód, unieważnienie małżeństwa, śmierć lub ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umowne wyłączenie lub ograniczenie wspólności ustawowej nastąpiły nie później niż w dniu:

-złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat,

-nabycia prawa do emerytury w wieku emerytalnym wynoszącym 65 lat, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane, lub

-osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.

 • dziedziczenie środków z subkonta po osobie, która nie przystąpiła do OFE

Po śmierci osoby, która nie przystąpiła do OFE środki są dzielone zgodnie z informacjami ze złożonego przez ubezpieczonego oświadczenia i wskazania, na wniosek osoby uprawnionej do tych środków. ZUS zachęca, aby zrobić to na formularzu USS „Wniosek o transfer/ wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej”. Wniosek ten znajdziesz w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych najpierw dzieli środki na subkoncie zgodnie z zakresem, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe środki zgromadzone na subkoncie przekazuje zgodnie ze wskazaniem ubezpieczonego. Jeśli ubezpieczony nie wskazał osób uprawnionych do dziedziczenia, środki zgromadzone na subkoncie wchodzą w skład spadku.

Jak sprawdzić subkonto w ZUS?

Osoba, która chce sprawdzić subkonto w ZUS może to zrobić za pomocą PUE ZUS. Wystarczy się zalogować na PUE ZUS zgodnie z tą instrukcją „Jak zalogować się do PUE ZUS?” i następnie wejść w „Panel ubezpieczonego”, wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/pracujacy/twoje-konto-w-zus/subkonto
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pracujacy/-/publisher/details/1/subkonto-w-zus-ogolne-zasady-dziedziczenia/2203641
 3. https://www.zus.pl/wzory-formularzy/pracujacy/subkonto/-/publisher/details/1/wniosek-uss/ZUS-US-WSM-01
4.9/5 - (31 votes)