Zaktualizowano: 19 lipca.2024 r.

ZUS informuje, że 1 października 2024 r. startuje program rządowy Aktywny Rodzic, który wprowadza takie świadczenia pieniężne jak: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku, aktywnie w domu. Komu przysługują świadczenia z programu Aktywny Rodzic? Ile wynoszą świadczenia w programie Aktywny Rodzic? Jak złożyć wniosek o świadczenia z programu Aktywny Rodzic? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

Aktywny Rodzic

Co to jest Aktywny Rodzic?

Program „Aktywny Rodzic”  jest elementem kompleksowej reformy systemu wspierania opieki nad dziećmi do lat 3. Ustawa „Aktywny Rodzic” ustala 3 nowe świadczenia:

 • Aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe) – dla rodziców aktywnych zawodowo 1500 zł miesięcznie na rzecz organizacji opieki nad maluchem w wieku 12 – 35 miesięcy. w domu. W przypadku podpisania umowy uaktywniającej, która od lat funkcjonuje na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,budżet państwa pokrywa również koszty składek, które w przypadku osób w wieku emerytalnym są szczególnie istotne gdyż zwiększają podstawę emerytury. Istotne jest, że zawarcie takiej umowy uaktywniającej, jak i innej umowy z nianią, nie jest obowiązkowe;
 • Aktywnie w żłobku – dofinansowanie do żłobka do 1500 zł miesięcznie na dziecko na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna;
 • Aktywnie w domu – 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 12 – 35 miesięcy dla rodziców, którzy wychowują swojego malucha w domu .
Świadczenia z programu Aktywny Rodzic przysługują bez względu na dochód rodziny i nie podlegają egzekucji administracyjnej i komorniczej.

Kto może skorzystać z programu Aktywny Rodzic?

Świadczenia w ramach programu Aktywny Rodzic przysługują zamieszkałym w Polsce:

 1. obywatelom polskim,
 2. obywatelom UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii
 3. pozostałym cudzoziemcom, o ile spełniają warunek legalnego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy albo na podstawie innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt i dostęp do rynku pracy.
Świadczenia aktywni rodzice w pracy i aktywnie w domu nie przysługują obywatelom Ukrainy którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi. Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, jeżeli przebywali legalnie w Polsce jako osoby ze statusem „UKR” nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni. Dotyczy to również dziecka obywatela Ukrainy, które ma status „UKR”.

Ile wynoszą świadczenia w ramach programu Aktywny Rodzic?

 • Świadczenie aktywni rodzice w pracy przysługuje w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko lub 1900 zł miesięcznie – jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje w wysokości 1500 złotych miesięcznie lub 1900 złotych miesięcznie, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Świadczenie aktywnie w domu przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, niezależnie od tego, czy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Jak złożyć wniosek o świadczenie z programu Aktywny Rodzic?

Wnioski o świadczenia z programu Aktywny Rodzic będzie można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłączenie elektronicznie od 1 października 2024 r.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/-/aktywny-rodzic-nowe-%C5%9Bwiadczenia-dla-rodzin
 2. https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywny-rodzic
5/5 - (1 vote)