Zaktualizowano: 2 lipca.2024 r.

Od 1 lipca 2024 r. można składać wnioski o świadczenie 300 zł z programu dobry start jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Kto może dostać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka? W jakim terminie trzeba złożyć wniosek o 300 zł z programu dobry start? Jak złożyć wniosek o 300 zł z programu dobry start? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

"Dobry Start"

 

300 zł z programu „Dobry Start”

Program „Dobry Start” to jednorazowe świadczenie w postaci 300 zł dla rodziców i opiekunów na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku dziecka niepełnosprawnego świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Program „Dobry Start” na dziecko do 20 lat lub 24 lat

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje na dziecko, które się uczy i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe z programu „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach ani na studentów.

Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20 albo 24 rok życia, osiągnęli przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Wnioski o 300 zł od 1 lipca 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

Rodzic lub opiekun, który chce skorzystać z programu Dobry Start musi pamiętać o złożeniu wniosku w terminie od 1 lipca do 30 listopada. Wniosek o 300 + na dziecko można składać tylko drogą elektroniczną.

Wniosek o świadczenie 300 zł z programu dobry start można złożyć za pomocą aplikacji mZUS, portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej.

Wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do 30 września 2024 r.

Jeśli wniosek o 300 + w ramach programu Dobry Start został złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata przyznanego świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/1-lipca-rusza-kolejna-ods%C5%82ona-programu-%E2%80%9Edobry-start-
  2. https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start
5/5 - (1 vote)