Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

ZUS we własnym zakresie pozyska z USC odpis aktu stanu cywilnego potrzebny do wypłaty zasiłku w czasie epidemii Koronawirusa. Co zrobić, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzyskał z urzędu stanu cywilnego odpis aktu urodzenia dziecka potrzebny do wypłaty zasiłku macierzyńskiego? Co zrobić, aby ZUS uzyskał z USC odpis aktu zgonu potrzebny do wypłaty zasiłku pogrzebowego?

Ułatwienia dla klientów ZUS

Ułatwienia w składaniu wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy

ZUS wychodzi z pomocną dłonią w czasie epidemii koronawirusa i ułatwia składanie wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy. Na czym dokładnie polega ułatwienie? Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie wystąpi do USC o odpis właściwego aktu stanu cywilnego w przypadku, gdy dokument ten nie zostanie dołączony do wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku pogrzebowego.

Odpis aktu stanu cywilnego to dokument niezbędny m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) i zasiłku pogrzebowego (odpis skrócony aktu zgonu).

Pamiętaj o tym, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł uzyskać potrzebny odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

Co trzeba zrobić, aby ZUS mógł uzyskać z USC odpis aktu urodzenia dziecka potrzebny do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

Z wnioskiem o zasiłek macierzyński musisz przekazać do ZUS dane dziecka:

  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL.

Jeśli nie znasz numeru PESEL dziecka, podaj dodatkowo  miejsce urodzenia dziecka (miejscowość).

W jakiej formie przekazać dane dziecka do ZUS?

Wypełnij formularz oświadczenia, który jest dostępny tutaj i przekaż go:

  • pracodawcy – jeśli jesteś pracownikiem, Twoje oświadczenie pracodawca powinien przekazać do ZUS wraz z zaświadczeniem płatnika składek Z-3,
  • zleceniodawcy – jeśli jesteś zleceniobiorcą; Twoje oświadczenie zleceniodawca powinien przekazać do ZUS wraz z zaświadczeniem płatnika składek Z-3a,
  • do ZUS – wraz z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego – jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, współpracujesz z osobą prowadzącą działalność, jesteś osobą duchowną albo masz prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Ważne!
Oświadczenia i wnioski elektronicznie należy składać wyłącznie przez PUE. Dokumenty przesłane e-mailem nie będą przyjmowane do rozpatrzenia.

Wnioski o zasiłek macierzyński składane w formie papierowej można pobrać poniżej:

Numer PESEL lub miejsce urodzenia dziecka / dzieci wpisz w polu „DANE DZIECKA”.

Co trzeba zrobić, aby ZUS mógł uzyskać z USC odpis aktu zgonu potrzebny do wypłaty zasiłku pogrzebowego?

We wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 w części „DANE OSOBY ZMARŁEJ” wpisz dane identyfikacyjne osoby zmarłej:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • datę zgonu.

Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, podaj dodatkowo miejsce zgonu (miejscowość).

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulatwienia-dla-klientow-zus-we-wlasnym-zakresie-pozyska-z-usc-odpis-aktu-stanu-cywilnego-potrzebny-do-wyplaty-zasilku/3366288
5/5 - (1 vote)