Zaktualizowano: 24 września.2022 r.

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Co to jest ePUAP? Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP? Czym jest profil zaufany ePUAP? Jak uzyskać profil zaufany ePUAP? Skorzystaj online z ePUAP i załatw sprawę w ZUS.

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Co to jest ePUAP?

ePUAP to elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, ogólnopolski serwis internetowy służący do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony oraz standardowy sposób.

Jakie sprawy można załatwić przez ePUAP?

Katalog usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej(ePUAP) jest bardzo rozbudowany, znajdziesz w nim takie usługi jak:

 • Koronawirus:
  Kwarantanna Domowa
 • Dziecko:
  Narodziny dziecka
  Odpis aktu urodzenia dziecka
  Zameldowanie dziecka
  Rodzina 500+
 • Sprawy ogólne:
  Pisma do urzędu
  Kwarantanna
  Wpłaty obowiązkowe
 • Odpis Aktu Stanu Cywilnego:
  Odpis urodzenia, małżeństwa oraz zgonu
 • Zameldowanie:
  Zameldowanie na pobyt stały i czasowy
 • Najnowsze usługi:
  Najnowsze usługi centralne
 • Praca i zatrudnienie:
  Poszukiwanie pracy
  Prowadzenie działalności związanej z pośrednictwem pracy i aktywizacją zawodową
  Usługi elektroniczne świadczone przez urzędy pracy
  Emerytury i renty
  Medycyna pracy
 • Edukacja:
  System oświaty
  Rekrutacja na studia
  Nagrody i stypendia, awanse zawodowe
  Dofinansowanie wyjazdów, obozów, warsztatów szkolnych, kosztów kształcenia
  Uznawanie kwalifikacji
 • Sprawy obywatelskie:
  Rodzina
  Dokumenty tożsamości
  Wybory
  Akty stanu cywilnego
  Narodziny dziecka
 • Podatki, opłaty, cła:
  Podatki
  Opłaty
  Deklaracje i zgłoszenia celne
  Zastawy skarbowe
  Rozliczenie podatku leśnego
 • Zdrowie:
  Profilaktyka i ochrona zdrowia
  Dokumentacja medyczna
  Rejestry medyczne
  Finansowanie świadczeń
  Niepełnosprawni
 • Zabezpieczenia społeczne:
  Świadczenia społeczne
  Działalność społeczna
  Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
  Otrzymanie świadczenia społecznego
  Ubezpieczenia społeczne
 • Prawo i sądownictwo:
  Mediacje
 • Inne sprawy urzędowe:
  Zamówienia publiczne
  Korespondencja z urzędem
  Egzekwowanie wierzytelności (prowadzenie postępowań egzekucyjnych)
  Przetwarzanie danych osobowych
  Oświadczenie o stanie majątkowym
 • Motoryzacja i transport:
  Prawo jazdy
  Rejestracja pojazdu
  Pozwolenia, zezwolenia i licencje
  Ewidencje i transport międzynarodowy
  Wydanie wtórnika
 • Budownictwo i mieszkania:
  Budownictwo
  Planowanie przestrzenne
  Nieruchomości
  Budowanie domu
  Prowadzenie robót budowlanych
 • Rolnictwo:
  Prowadzenie produkcji rolnej i hodowlanej
  Klasyfikowanie gruntów
  Klęski żywiołowe
 • Geodezja i kartografia:
  Ewidencja gruntów i budynków
  Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych
  Prowadzenie dokumentacji w zakresie zasobów geodezyjnych i kartograficznych
  Udostępnianie informacji w zakresie zasobów geodezyjnych i kartograficznych
 • Ochrona środowiska:
  Ochrona środowiska
  Geologia i górnictwo
  Pozwolenia i koncesje
  Opłaty i kary
  Prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami
 • Kultura, sport i turystyka:
  Organizowanie działalności, uprawnienia
  Nagrody, odznaczenia, sponsoring
  Organizacje pozarządowe
  Zabytki
  Organizacja imprez
 • Bezpieczeństwo narodowe:
  Wydawanie decyzji w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej kraju
  Spełnianie powszechnego obowiązku obrony
  Zapasy interwencyjne ropy naftowej i paliw
 • Infrastruktura:
  Drogownictwo
  Sieć infrastruktury
  Zajęcie pasa drogowego
  Uzgodnienie lokalizacji umieszczania obiektów
  Organizowanie pielgrzymek
 • Statystyka:
  Przekazywanie danych statystycznych do Ministerstwa Zdrowia
  Przekazywanie danych statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego
  Przekazywanie danych statystycznych do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Dofinansowanie z funduszy UE:
  Innowacyjna Gospodarka
  Kapitał Ludzki
  Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Wybory:
  Usługi wyborcze
 • Gospodarka wodna:
  Kataster wodny – przekazywanie informacji do katastru wodnego
  Kataster wodny – udostępnianie informacji z katastru wodnego
  Kataster wodny – spółki wodne i związki spółek wodnych
 • Egzekucja:
  Tytuły wykonawcze
  Zbiegi

Jak założyć konto na ePUAP?

Rejestracja konta na ePUAP jest bardzo prosta. Postępuj zgodnie z tymi krokami i załóż konto na ePUAP:

 1. Wejdź na epuap.gov.pl.
 2. Kliknij Zarejestruj się.
 3. Wypełnij krótki formularz.
 4. Jeśli podasz w nim PESEL – automatycznie złożysz wniosek o profil zaufany, który musisz potwierdzić.
 5. Zaloguj się na założone konto.
 6. Zacznij korzystać z ePUAP.

Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP?

 • samorządy, w tym urzędy gminy -> złóż wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadom o sprzedaży samochodu; dopisz się do spisu wyborców,
 • USC (urzędy stanu cywilnego) -> uzyskaj odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu lub innych dokumentów; zgłoś urodzenie dziecka,
 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) -> sprawdź, czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj swoje zwolnienia lekarskie i składki,
 • NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) -> odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
 • US (urzędy skarbowe) -> sprawdź swoje rozliczenia podatkowe; zgłoś spadek lub darowiznę,
 • KRK (Krajowy Rejestr Karny) -> pobierz zaświadczenie o niekaralności,
 • UP (urzędy pracy) -> zarejestruj się jako osoba bezrobotna i korzystaj ze szkoleń,
 • Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych -> sprawdź swoje dane i dokumenty,
 • inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne – zarejestruj działalność gospodarczą; złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny; wyślij pismo ogólne, gdy nie ma formularza do załatwienia twojej sprawy.

Jak uzyskać  profil zaufany ePUAP?

Profil zaufany ePUAP jest niezbędny do korzystania z usług ePUAP. Profil zaufany ePUAP możesz założyć:

 • oraz natychmiast potwierdzić przez internet, na przykład korzystając z bankowości elektronicznej wówczas od razu możesz zacząć załatwiać sprawy przez internet w ePUAP,
 • potwierdzić później tzn. w ciągu 14 dni w wybranym miejscu tzw. punkcie potwierdzającym – działanie usług będzie dostępne dopiero po potwierdzeniu profilu w punkcie potwierdzającym.

Kontakt do centrum pomocy Użytkowników ePUAP

Masz pytania, uwagi lub problem? Skontaktuj się z centrum pomocy Użytkowników ePUAP wybierając formę kontaktu z Service Desk:

 • Formularz kontaktowy: nasz pracownik skontaktuje się z Tobą drogą elektroniczną.
 • Telefon: + 48 (42) 253 54 50 czynny pn. – pt. w godzinach 7:00 – 18:00
 • Adres e-mail: epuap-pomoc@coi.gov.pl : nasz pracownik odpowie na Twoje pytania drogą elektroniczną.

Pamiętaj, aby zgłoszenia wysyłane online za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres e-mail: epuap-pomoc@coi.gov.pl zawierały minimum informacji umożliwiających sprawną obsługę:

 • Dane kontaktowe (Imię, Nazwisko i/lub instytucja, prawidłowy adres e-mail, nr telefonu).
 • Nazwę systemu operacyjnego i jego wersję.
 • Nazwę przeglądarki internetowej: wersję oraz ustawienia językowe.
 • Czas wystąpienia błędu: datę, godzinę.
 • Miejsce wystąpienia błędu: na jakim oknie/portlecie/formatce wystąpił błąd: (np. Moje konto, Moje dokumenty, Katalog usług, Repozytorium wzorów, Profil Zaufany, itp.)
 • Szczegółowy opis sytuacji, która wywołuje błąd (w krokach) np.: Po zalogowaniu się do systemu i przejściu do obszaru „Moje konto”, w zakładce „Moje …., itd.
 • Widok ekranu z błędem (Print Screen).
 • Dla już zgłoszonych spraw otrzymany numer zgłoszenia umieszczony na początku tematu formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail.

 

Źródło informacji:

 1. https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc
 2. https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap
5/5 - (10 votes)