Zgoda ESOC-Z

Formularz ZUS ESOC-Z Wniosek ESOC-Z – Zgoda osoby ubiegającej się o rentę socjalną na wydanie orzeczenia – w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ►►► Kliknij aby pobrać formularz ESOC-Z z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić ZUS ESOC-Z? Wypełnij ten formularz, jeśli ubiegasz się o rentę socjalną i chcesz, aby lekarz orzecznik…

Czytaj więcej

Wniosek ERRD

Formularz ERRD Wniosek ERRD – Wniosek o dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej Publikacja formularza: 3 czerwca 2019 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ERRD z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za…

Czytaj więcej

Oświadczenie ERO

ZUS ERO Wniosek ERO – Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków Aktualizacja formularza 12.08.2020 r. ►►► Kliknij aby pobrać Oświadczenie ERO z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić oświadczenie ERO? Wypełnij ten formularz, jeśli chcesz, abyśmy – w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii związanych z COVID-19,…

Czytaj więcej

Wniosek RSP-CK

Formularz RSP-CK Wniosek RSP-CK – wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych. Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia osoba wykonująca umowę cywilnoprawną). Wniosek rsp-ck składamy od 24 czerwca 2020 r. do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe za…

Czytaj więcej

Wniosek RSP-C

Formularz RSP-C Wniosek RSP-C – Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający). ►►► Kliknij aby pobrać formularz RSP-C z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych RSP-C? Ważne ! Dla każdej umowy cywilnoprawnej musisz utworzyć…

Czytaj więcej

Wniosek RZS-P

ZUS Wniosek RZS-P Formularz RZS-P – Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek Aktualizacja formularza: 15 marca 2019 r. Zastąpił formularz ZUS-EZS-P ►►► Kliknij aby pobrać formularz RZS-P z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim…

Czytaj więcej

ZUS ERSU – wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Wniosek ERSU Formularz Wniosek ERSU – Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające ►►► Kliknij aby pobrać formularz ERSU z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić wniosek ERSU? Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego informacją. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3.  Wypełnij kolorem…

Czytaj więcej

Formularz Oświadczenie ERU

Oświadczenie ERU ZUS Wniosek Oświadczenie ERU – Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej ►►► Kliknij aby pobrać formularz Oświadczenie ERU z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić Oświadczenie ERU? Oświadczenie ERU wypełnij, jeżeli starasz się o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)…

Czytaj więcej

Formularz ZUS ZPA

Formularz ZUS ZPA online Druk ZUS ZPA – Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZPA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście…

Czytaj więcej

Formularz ZUS ZIPA

ZUS ZIPA Zgłoszenie Formularz ZUS ZIPA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZIPA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS. Do czego służy…

Czytaj więcej
1 2 3 4 23