Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego

PIT-0 dla pracujących seniorów od 2022 roku. 1 stycznia 2022 r. weszła w życie wprowadzona w ramach Polskiego Ładu tzw. ulga dla pracujących seniorów. Kto może skorzystać z tzw. ulgi dla pracujących seniorów? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z ulgi dla seniorów? Co to jest Polski Ład? Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma…

Czytaj więcej

Dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego do wniosków EMP, ERN, ERR, ENSK, ERSU

Dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego do wniosków o niektóre świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (EMP, ERN, ERR, ENSK, ERSU).  Jak złożyć dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2022 r.? Gdzie znaleźć druk dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego? Do jakich wniosków złożyć dodatkowe oświadczenie od 1 stycznia 2022? Dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego od 1…

Czytaj więcej

Wniosek o tzw. żłobkowe od 1 kwietnia 2022 r.

Od 1 kwietnia 2022 r. będzie można złożyć wniosek o tzw. żłobkowe. Wniosek o tzw. żłobkowe od 1 kwietnia 2022 r. będzie można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie. Kiedy będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna? Czy ZUS może przyznać dofinansowanie od stycznia 2022 r.? Świadczenie żłobkowe od 1 kwietnia 2022…

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa od 17 stycznia 2022 r.

Nowa Tarcza antykryzysowa od 17 stycznia 2022 r. Kto będzie mógł skorzystać z tarczy antykryzysowej od 17 stycznia 2022? O jaką pomoc z tarczy antykryzysowej mogą ubiegać się przedsiębiorcy od 17 stycznia 2022 r.? Jakie branże dostaną wsparcie z tarczy antykryzysowej w styczniu 2022? Jakie wnioski należy złożyć o pomoc z tarczy od 17.01.2022? Co to jest tarcza antykryzysowa? Tarcza…

Czytaj więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku będzie obsługiwane przez ZUS. Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Kto otrzyma świadczenie 500+ od 2022 r.? Kiedy świadczenie 500+ nie przysługuje? Od…

Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej przysługuje w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. rodzicom i opiekunom. Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje? Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej w związku z wprowadzeniem nauki…

Czytaj więcej

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Od 2022 roku ZUS będzie przyznawał i wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy. Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy(RKO)? Dla kogo Rodzinny Kapitał Opiekuńczy(RKO)? Ile wynosi Rodzinny Kapitał Opiekuńczy(RKO)? Jak złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)? Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)? Rodzinny…

Czytaj więcej

Wpływ zmian podatkowych na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych od 2022 r.

W nowym roku zaczną obowiązywać przepisy związane z Polskim Ładem. Od 2022 zmieni się m.in. sposób ustalania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy zmiany podatkowe wchodzące w 2022 r. będą miały wpływ na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS? Jakie zmiany podatkowe wejdą od 2022 r.? Czym jest Polski Ład? Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki…

Czytaj więcej

Kalkulator składki zdrowotnej ZUS w drugiej połowie stycznia 2022

ZUS udostępni specjalny kalkulator dla firm w styczniu 2022. Kalkulator, który zostanie udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drugiej połowie stycznia 2022 roku ma ułatwić przedsiębiorcom wyliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co to jest Polski Ład? Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Polski…

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 25